எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

தயாரிப்புகள்

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

உலோக வேலைக்காக வடிக்கைகளை வெட்டுவதற்கு வழிநடத்துதல்


அறிவியல்

பொருளடக்கம் ரெஸ்ன் கட்டிங் டிஸ்க்கள் 2. ரெஸ்ன் மற்ற வகைகளுக்கு மேலாக ரீஸ்டிங் டிஸ்க் டிஸ்கர்களின் நன்மைகள் 6 அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 7. ரெசின் வட்டுகளை வெட்டு வெட்டுகள் அநேகமாக அடிப்படையாக மாறியிருக்கிறது தொழில்நுட்பம்


ஹார்ட்வேர் கருவி தொழில்நுட்பத்தில் வீட்டுகளை வெட்டுவதைப் பற்றி உங்களுக்குத் தெரிய வேண்டும்

ரீஸ் டிஸ்க் டிஸ்ட்கள் வாகன கருவி தொழில்நுட்பத்தில் முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றன. இந்த வட்டுகள் பல்வேறு வியாபாரங்களில், உலோக வேலையிலிருந்து கட்டிடம் வரையாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தக் கட்டுரையில், ரீசின் டிஸ்க் வெட்டுகளின் முக்கிய அம்சங்களைக் கண்டுபிடிப்போம், அவற்றின் பயன்பாடுகளைக் குறித்து வெளிப்படுத்துவோம், பிரயோஜனங்கள்


சரியான ரயில் சக்கரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

திறம்பட்ட மற்றும் உயர்ந்த துறைமுக விளைவுகளை அடைவதற்கு பொருத்தமான வைரம் சக்கரத்தை தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். சரியான தீர்மானம் இல்லாததால், பலனளிப்பை குறைக்கவும், கட்டளையிடுவதற்கும் வழிநடத்தும். இந்தக் கட்டுரையில், உங்களுடைய தேவைகளுக்கு சரியான வைரஸ் சக்கரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவுவதற்கு முக்கியமான குறிப்புகளை நாம் கலந்தாலோசிப்போம்.


ஐந்து அச்சி இயந்திரத்தின் நன்மைகள் என்ன?


பின்னர்ஷ் சக்கரம் கிரகம் மற்றும் முடிமில்களுக்கான பயன்பாடுகள்

பின்புள்ள சக்கரங்கள் தயாரிப்பு தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு முக்கிய கருவியாகும். பின்பாஷ் சக்கர வடிவத்தின் தேர்ந்தெடுப்பு பயன்பாடு மற்றும் கருவியின் தேவையான முடிவதிலும் சார்ந்திருக்கிறது. டாக்டர் மற்றும் CBN சக்கரங்களின் சிறந்த செயல்பாடுகளின் காரணமாக பின்தொடர்புக்கு சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. பின்புண்ட் சக்கரங்களின் அம்சங்கள் அவற்றை சுற்றியுள்ள ஷான்க் டிரில் மற்றும் endmills மாறுவதற்கு சிறந்த தேர்வு செய்கின்றன, உயர்ந்த திறமை, உயர் துல்லியம், நல்ல வடிவம், நீண்ட சக்கர வாழ்க்கை, நீண்ட சுழற்சியை உட்படுத்துகிறது.


CBN சக்கரங்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான பரிந்துரைகள்

சரியான CBN சக்கரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கிளர்ச்சி இயக்கம் போன்ற பல காரணிகளை கவனமாக ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும், பொருளாதார பொருள், கருவி பண்புகள், கிரிட் அளவு. இந்தக் காரணங்களைப் பற்றிய நல்ல புரிந்துகொள்வது அவசியம்.


இன்னும் பார்ப்பு